පුණ්‍යාධාර! | Donate! | පරිත්‍යාග!

[පරිත්‍යාගකිරීම ලෙහෙසි-පහසු නොවේ! | Copiable]

[ඔබේ පරිත්‍යාග පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා යෙදවේ]
{පාඨකයන්ගෙන් කිසිවෙකු මෙතෙක් ස්ව-කැමැත්තෙන් පරිත්‍යාගයක් කර නොමැත.}

Skrill / Payoneer / PayPay ID - ingreesi.com@gmail.com
Mobitel mCash / එම් කෑෂ් -  +94  713  716  999

තැන්පත් කරන්න: අපගේ ගුරුතුමාගේ ...
නම: එච් එම් සී පී හේරත්
බැංකුව: හැටන් නැෂනල් බැංකුව
ගිණුම් අංකය: 2310  2002  4665
(රට: ශ්‍රී ලංකා)
ශාඛාව: කැකිරාව
බැංකු කේතය: 7083
ශාඛා කේතය: 231
බෙහෙවින් ම තුති!

{Bank: Our Teacher's ...

Name: HERATH H M C P
Bank: HNB (Hatton National Bank)
Acc. No.: 23  10  200  24  665
Country: Sri Lanka
Branch: Kekirawa
Bank Code: 7083
Branch Code: 231
Thanks a lot!}

[Your Donations Used for Charity]

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll